Arbeidsovereenkomsten

contract ondertekenen

Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk document.  Naast het salaris bepaalt het ook de basis waarop u eventuele verdere personeelinstrumenten kunt inzetten zoals beoordelen.  Uiteraard is een mogelijke van toepassing zijnde CAO hierop ook van invloed.

Zaken eenmaal vastgelegd in een arbeidscontract zijn niet eenvoudig in de toekomst te wijzigen.  Daarom is het van belang  ″de basis ″ goed voor elkaar te hebben.

Berg HRM Advies maakt voor u een model-arbeidsovereenkomst die u als basis kunt gebruiken maar ook uiteraard desgewenst een functie- of persoonsspecifieke overeenkomst.

2019 © Berg HRM Advies Veenoord