Verzuim

Verzuim, meestal in de vorm van ziekte, is heel vervelend, zowel voor de medewerker als voor u. Verzuim is daarnaast een grote kostenpost voor uw onderneming. Daarom is het van belang om direct de juiste stappen te zetten.
Naast de wettelijke zaken (bijvoorbeeld Wet Poortwachter) die met name regelen wat u MOET doen, is het ook van belang wat u KUNT doen om het verzuim van u medewerker terug te dringen.

"Merel is inmiddels al 2 maanden thuis door privé-problemen. Kan dat zomaar?"

Mijn ervaring leert dat verzuim altijd een lastig probleem blijft waar geen standaard oplossing voor is, maar een juiste inzet van uw talenten als ondernemer zal er zeker toe bijdragen om de duur van het verzuim in te korten. Ik zal u hierin begeleiden en ondersteunen.

2019 © Berg HRM Advies Veenoord